فرم درخواست ثبت نام
لطفا جهت ثبت نام اطلاعات زیر را تکمیل بفرمایید. پس از بررسی، شماره حساب و کلمه عبور برایتان ارسال خواهد شد.
حداقل موجودی جهت افتتاح حساب یک میلیون ریال و حق عضویت ماهانه چهارصد هزار ریال می باشد که بعنوان موجودی در حساب شخصی شما پس انداز شده و عندالمطالبه قابل برداشت خواهد بود.


نام و نام خانوادگی
کد ملی
تلفن
پست الکترونیک
نشانی
ورود به حساب  
شماره حساب
کلمه عبور
تابلو اعلانات   

به اطلاع همه اعضاء گرامی می رساند از آنجا که درگاه پرداخت مستقیم سایت صندوق در حال حاضر بعلت نقص فنی غیرقابل استفاده می باشد، جهت پرداخت اقساط و هدایای خود صرفا از شماره حسابهای ارائه شده در کادر روبرو استفاده فرمایند.